<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

Η ΠΝΟ διαθέτει δύο Αντιπροσώπους, ο πρώτος στο εσωτερικό με έδρα την Πάτρα και ο δεύτερος στο εξωτερικό με έδρα το Λονδίνο. Οι Αντιπρόσωποι αυτοί που προέρχονται από την τάξη των Πλοιάρχων Ε.Ν. παρέχουν συμπαράστασή στα πληρώματα των πλοίων που προσεγγίζουν στα λιμάνια αρμοδιότητάς τους και επιλύουν τυχόν ναυτεργατικές διαφορές που προκύπτουν ενημερώνοντας συγχρόνως τους ναυτεργάτες για τις δραστηριότητες και το έργο της Ομοσπονδίας.

 

επιστροφή