<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ITF ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Με στόχο την ενεργότερη συμμετοχή της ΠΝΟ στον αγώνα της ITF κατά των πλοίων με σημαίες ευκαιρίας και την καταπολέμηση των σημαιών ασυδοσίας που δρουν σε βάρος των εθνικών νηολογίων και ειδικότερα της Ελληνικής σημαίας, η Διοίκηση της ΠΝΟ ύστερα από σκληρό και επίπονο αγώνα πέτυχε από το 1997 την σύσταση Γραφείου Επιθεωρητών της ITF με δικαιοδοσία την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, επικεφαλής του οποίου βρίσκεται Συντονιστής - Επιθεωρητής, ο οποίος και κατευθύνει τις δραστηριότητες του Γραφείου.

 

επιστροφή