<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Κύριο έργο της Γραμματείας είναι η πρωτοκόλληση, διεκπεραίωση και ταξινόμηση της εισερχομένης και εξερχομένης αλληλογραφίας, η ευθύνη οργάνωσης Παν-Ναυτικών Συνεδρίων και Γενικών Συμβουλίων και η εν γένει εργασία υποστήριξης όλων των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας.

 

επιστροφή