<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΝΟ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Προς τον σκοπόν παροχής του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών προς τις πρωτοβάθμιες ναυτεργατικές οργανώσεις της δύναμης της ΠΝΟ και μέσω αυτών προς τους ίδιους τους ναυτεργάτες, η διάρθρωση των Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα: