Αριθ.πρωτ.... ..... ......ΓΧ/ΑΓΤ/ΚΠ
21/3/2002

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την 20/3/2002 πραγματοποιήθηκε στο ΥΕΝ προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού με την Διοίκηση της ΠΝΟ με κύριο θέμα συζήτησης τα απασχολούντα τους ναυτεργάτες κοινωνικο-ασφαλιστικά και εργασιακά τους προβλήματα.

Η Διοίκηση της ΠΝΟ, εν όψει του όπως συνεχίζεται διαλόγου για το σύνολο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της χώρας ζήτησε από τον Υπουργό ξεκάθαρη θέση των επιλογών της Κυβέρνησης πάνω στα παραπάνω ζωτικά, πρώτιστα και θεμελιώδη προβλήματα των ναυτεργατών. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για την αυτονομία του ΝΑΤ, την μη υπαγωγή του δηλαδή στο ΙΚΑ ή την συγχώνευσή του με άλλο κοινωνικοασφαλιστικό φορέα, ενώ για την αναπροσαρμογή των συντάξεων στο 80%, την αύξηση των εφ' άπαξ, και άλλα ασφαλιστικά θέματα δήλωσε ότι έχει υιοθετήσει απόψεις που κινούνται μέσα στα πλαίσια των ναυτεργατικών θέσεων, τις οποίες δεσμεύτηκε να ανακοινώσει εντός του δεκαπενθημέρου του Απριλίου.

Η Διοίκηση της ΠΝΟ θα αναμείνει, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, συγκεκριμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού, και θετική ανταπόκριση του στα παραπάνω επείγοντα θέματα, σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις εντός του Μαΐου 2002, σύμφωνα άλλωστε και με την εντολή των ναυτεργατών, όπως αυτή εκφράστηκε με απόφαση τους στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας της 11 Δεκεμβρίου 2001.


Με εντολή Διοίκησης

Γιάννης Χαλάς
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ