<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Ο κύκλος εργασιών του Λογιστηρίου περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τήρηση των σχετικών βιβλίων (ημερολογίων, καθολικών, ισοζυγίων κλπ.) σύνταξη προϋπολογισμού και ισολογισμού, έκδοση παραστατικών, σύνταξη φορολογικών δηλώσεων ΦΑΠ, παρακολούθηση και εκτέλεση σχετικών με τα οικονομικά αποφάσεων της Διοίκησης κλπ. Όπως αναφέρεται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας, το Λογιστήριο ασχολείται και με όλα τα στάδια που αφορούν αιτήσεις ναυτικών για έγκριση βοηθήματος από την Δωρεά Ι. Λάτση.

 

επιστροφή