<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΜΕΛΗ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Η ΠΝΟ συγκροτείται από τις παρακάτω αναγνωρισμένες Ναυτεργατικές Οργανώσεις, που ανήκουν στην δύναμή της και οι οποίες διατηρούν την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και αυτοδυναμία τους:

<
Πανελλήνια Ενωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Μηχανής Εσωτερικής Καύσης Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνια Ενωση Ραδιοτηλεγραφητών Ραδιοηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Οικονομικών Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνια Ενωση Φροντιστών Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνια Ενωση Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνια Ενωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού
<
Πανελλήνια Ενωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού "Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ"
<.

Πανελλήνια Ενωση Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού

<.
Πανελλήνια Ενωση Ναυτομαγείρων Εμπορικού Ναυτικού
<.
Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Τροφοδοσίας Εμπορικού Ναυτικού
<.
Πανελλήνια Ενωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Εμπορικού Ναυτικού
<.
Πανελλήνια Ενωση Ναυτών M/S - Π/Κ - O/Γ