<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Για την ενημέρωση των ναυτεργατών σε ό,τι αφορά κατακτήσεις της Ομοσπονδίας και την ικανοποίηση από την Πολιτεία αιτημάτων του κλάδου, η ΠΝΟ διαθέτει δημοσιογραφικό όργανο, την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ", που εκδίδει σε μηνιαία βάση και την οποίαν επιμελείται επαγγελματίας δημοσιογράφος. Η εφημερίδα αυτή είναι η ίδια η φωνή των ναυτεργατών και αποτελεί το μέσον με το οποίο η Ομοσπονδία επικοινωνεί με τους ναυτεργάτες.

 

επιστροφή