<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

Για την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους ναυτεργάτες σε θέματα που αφορούν νομική συμπαράσταση, η ΠΝΟ απασχολεί σε καθημερινή βάση δύο Νομικούς Συμβούλους (ο ένας Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας), οι οποίοι παρέχουν νομικές συμβουλές, γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται από τους ναυτικούς. Εξ άλλου η Νομική Υπηρεσία συντάσσει γνωμοδοτήσεις και έγγραφα νομικού περιεχομένου και προβαίνει σε δικαστικές και εξώδικες ενέργειες και παραστάσεις για νομικά θέματα που αφορούν την Ομοσπονδία.

 

επιστροφή