<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Ισχύουσα νομοθεσία Συλλογικών Συμβάσεων – Αναλυτικοί Πίνακες Μισθοδοσίας(για το έτος 2018)

<

Φ.Ε.Κ. ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΑΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΑΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. Ε/Γ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. Ε/Γ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. Ε/Γ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΟΚΤΑΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ισχύουσα νομοθεσία Συλλογικών Συμβάσεων – Αναλυτικοί Πίνακες Μισθοδοσίας(για το έτος 2010)

<

Φ.Ε.Κ. ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ άνω 4500 TDW - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 801-4500 TDW) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ (ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 801-4500 TDW) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

<

Φ.Ε.Κ. ΦΟΡΤΗΓΩΝ μέχρι 500 ΚΟΧ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2013

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - 31/7/2013

<

Υπογράφηκαν μνημόνια συμφωνίας για τις ΣΣΕ Ακτοπλοϊκών Ε/Γ και Μεσογειακών Τουριστικών Πλοίων - 6/6/2013

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2010

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - 21/07/2010

<

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ για τη ΣΣΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - 21/07/2010

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2009

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - 04/08/2009

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - 14/07/2009

<

ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΣΣΕ 2009 ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ - 03/07/2009

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ - 03/07/2009.

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2008

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΣΕ 2008 Α/Κ - Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ - 02/04/2008

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΣΕ 2008 ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - 08/05/2008.

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΣΕ 2008 ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 4.500 ΤΟΝΝΩΝ DWT ΚΑΙ ΑΝΩ - 12/05/2008

<

MNHMONIO ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΝΟ με ΕΝΩΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΣΕ 2008 - 22/07/2008

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2007

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

ΈΚΛΕΙΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 5% ΜΙΣΘΩΝ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΠΟ 1/1//2007

< "ΈΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΠΝΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ"

<

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 5% ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΝΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

<

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ 2007 ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ Φ/Γ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ Ε/Γ


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2006

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

ΣΕ ΦΕΚ ΚΑΙ Η ΣΣΕ Α/Κ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

<

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΣΕ 2006

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2005

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

<

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ

<

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2004

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

εκλεισε και η ΣΣΕ ΠΟΝΤΟΠΟΡΩΝ Φ/Γ

<

εκλεισε και η ΣΣΕ πληρωματων Μεσογειακών Φορτηγων Πλοιων

<

4,5 % ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΣΤΑ ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

<

ΕΚΛΕΙΣΕ  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ  Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ

<

4,5 % ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - Ε/Γ ΠΛΟΙΩΝ

   

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2003

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ M/S- Π/Κ - Ι/Φ ΜΕΧΡΙ 500 κ.ο.χ.

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 2 0 0 3

<

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ  ΑΠΟ 4.500 D.W.T. ΚΑI ΑΝΩ

<

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟIΑ ΑΠΟ 4.500 D.W.T. ΚΑI ΑΝΩ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

<

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2002

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ M/S- Π/Κ - Ι/Φ ΜΕΧΡΙ 500 κ.ο.χ.

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 2 0 0 2

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

<

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟIΑ ΑΠΟ 4.500 D.W.T. ΚΑI ΑΝΩ


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 2001

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ M/S- Π/Κ - Ι/Φ ΜΕΧΡΙ 500 κ.ο.χ.

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 2 0 0 1

<

ΣΥΛΛΟΓIΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟIΑ ΑΠΟ 4.500 D.W.T. ΚΑI ΑΝΩ

<

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ