<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΤΑΜΕΙΟ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

Το Ταμείο προβαίνει, μεταξύ των άλλων στην εκτέλεση όλων των εισπράξεων και των πληρωμών σε αποστολές εμβασμάτων συναλλάγματος στο εξωτερικό, έκδοση επιταγών της Ομοσπονδίας κλπ.

 

επιστροφή