<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Το Τμήμα Εσόδων μεριμνά για την βεβαίωση και είσπραξη των συνδικαλιστικών εισφορών για τα υπό Ελληνική σημαία πλοία και παράλληλα προβαίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα και της Διοίκησης στην κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για Ελληνόκτητα υπό σημαίες ευκαιρίας πλοία.

 

επιστροφή